Jeta e Krishtit 1

800 L

Category:

Ky është një libër që perbehet nga gjashtë mësime që mësojnë fëmijët se kush është Krishti dhe përse erdhi Ai. Gjithashtu vjen i shoqeruar me materialet shtesë(…)

Gjashtë mësimet janë keto:
1. Lajmi i Lindjes së Jezusit
2. Barinjtë Dëgjojnë Lajmin e Shpëtimtarit
3. Dijetarët Adhurojnë Mbretin
4. Zoti Jezus Krisht Si Fëmijë
5. Zoti Jezus Krisht Në Tundim
6. Zoti Jezus Krisht Thërret Nxënësit