Jeta e Krishtit 2

800 L

Category:

Ky është një libër që perbehet nga gjashtë mësime që i mësojnë fëmijëve se si Jezusi mund të ndryshojë jetët e tyre, si ata të cilët ai takoi. Gjithashtu vjen i shoqeruar me materialet shtesë(…)

Gjashtë mësimet janë keto:
1. Mrekulli në një Dasmë
2. Një Fillim i Ri i Jetës (Nikodemi)
3. Një Grua në Samari
4. Zoti Shëron një Djalë, por nuk Pranohet në Qytetin e Lindjes
5. Bartimeu i Verbër Rimerr Dritën e Syve
6. Një grua u Shërua dhe një Vajzë u Ringjall