Një Shpëtimtar për Ju

800 L

Category:

Ky është një libër që perbehet nga pesë prezantime të Ungjillit nga jeta e Krishtit për të mësuar fëmijët e paungjillizuar.Gjithashtu vjen i shoqeruar me materialet shtesë(…)

Pesë prezantimet janë keto:
1. Lindja e Krishtit
2 Jezusi Shëron një të Paralizuar
3. Gjyqi dhe Kryqëzimi i Krishtit
4. Ringjallja e Krishtit
5. Mbreti i Madh