Të Krishterët e Parë

800 L

Category:

Ky është një libër që perbehet nga gashtë mësime që i mësojnë fëmijëve se çfarë të mësojnë nga jetët e të krishterëve të parë. Gjithashtu vjen i shoqeruar me materialet shtesë(…)

Gjashtë mësimet janë keto:
1. Dëshmitarët
2. Fuqia e Perëndisë për të Krishterët
3. Puna e Perëndisë Nëpërmjet të Krishterëve
4. Perëndia Nderohet nga të Krishterët
5. Mesazhi i Perëndisë për të Gjithë
6. Fëmijët e Perëndisë Persekutohen