Rreth1

Happy-Child

Vizioni

Vizioni ynë mbarëbotëror është të arrijmë  "Çdo fëmijë, çdo komb, çdo ditë".

Vizioni për Shqipërinë është të arrijë "Çdo fëmijë në Shqipëri ,çdo ditë".

Çdo Femijë 

Perëndia i ka dhënë popullit të tij një detyrë të qartë: të arrijë çdo krijesë me Lajmin e Mirë të shpëtimtarit Jezus Krisht. Misioni ynë i veçantë në BUFSH® është ungjillëzimi i çdo fëmije nëpërmjet shërbesave dhe projekteve të ndryshme që kemi gjatë gjithë vitit.

 Marku 16:15, “Shkoni në të gjithë botën dhe predikoni ungjillin çdo krijese.”

Çdo Kombi

BUFSH® është një shërbesë mbarëbotërore që shërben në çdo rajon të botës në më shumë se 189 vende në një mënyrë gjithnjë e më të zgjeruar.

Matthew 28:19 "Shkoni, pra, dhe mësoni të gjitha kombet'.”

Në Shqipëri: Fjala e Perëndisë na mëson te Veprat 1:8 të jemi dëshmitarë të Tij në Jerusalem, në mbarë Judenë, Samarinë dhe deri në skajet e tokës. Qëllimi ynë në Shqipëri është t'u mësojmë fëmijëve në zonën tonë dhe në qytete të tjera të Shqipërisë fjalën e Perëndisë dhe t'i stërvitim ata, t'i ngremë ata në një kishë lokale. Qëllimi ynë është të ndërtojmë të krishterë dhe misionarë të përkushtuar në të ardhmen.

Çdo Ditë

Ne jemi të përkushtuar që t'i udhëheqim fëmijët që të jenë çdo ditë në Fjalën e Perëndisë. Ndërsa fëmijët rriten në marrëdhënien e tyre me Zotin duke medituar mbi Fjalën e Tij, ata zhvillojnë karakterin hyjnor, i cili jep shumë fryt në lavdinë e Perëndisë, duke përfshirë përhapjen e Ungjillit tek bashkëmoshatarët e tyre.

Psalm 119:2 ''Lum ata që zbatojnë dëshmitë e tij dhe që e kërkojnë me gjithë zemër''.

Vetëm teksa i besojmë Zotit dhe i thërrasim Atij, ne jemi të fuqizuar për të bërë vullnetin e Tij. Programet vijnë pas lutjes, kurrë më parë.

Happy-Child

Misioni 

BUFSH është një organizatë me Biblën në qendër , e përbërë nga besimtarë të lindur përsëri, misioni i të cilëve është të ungjillëzojë djem dhe vajza me Ungjillin e Zotit Jezus Krisht dhe t'i forcojë (dishepujt) në Fjalën e Perëndisë dhe në një kishë lokale për jetesën e krishterë.


CEF® ndërkombëtar ka mbi 3,400 punëtorë në mbarë botën të udhëhequr nga tetë drejtori rajonale. Ka edhe dhjetëra mijë vullnetarë në mbarë botën. Perëndia vepron nëpërmjet popullit të Tij, udhëheqësve hyjnorë, personelit dhe vullnetarëve që të arrijmë synimet tona. Dielli nuk perëndon kurrë në shërbesën e CEF-it. I stërvitim, i pajisim punëtorët me mjete shërbimi dhe i mbështetim nëpërmjet grumbullimit të fondeve dhe zhvillimit të ministrisë.

Trajnimi

Trajnimi ofrohet në mbarë botën me mbështetjen e departamentit tonë të arsimit. Stërvitja e punëtorëve dhe e vullnetarëve vendas e shumëfishon shërbesën tonë dhe na jep mundësi t'u afrohemi shumë më tepër fëmijëve me Ungjillin, sesa mund të bënim ndryshe. Nëpërmjet Super Seminareve, Mësimit të Fëmijëve Efektivisht™ kurseve dhe kurseve 12-javore të Institutit të Ministrive të Fëmijëve, CEF po u mundëson atyre me një barrë që fëmijët t'i ungjillizojnë në mënyrë efektive. Vitin e kaluar të shërbimit mbërritëm në më shumë se 270.000 mësues në mbarë botën. Kemi institute në çdo rajon. Stërvitja është thelbësore nëse duam të shohim më shumë fëmijë që të arrihen për lavdinë e Tij. Duam të sfidojmë më shumë punëtorë që kemi stërvitur për të hyrë në shërbimin e plotkohor. Në Evropë ka vetëm 3 vende kryesore për Kurset e Udhëheqjes së Ministrive të Fëmijëve. Një me qendër në Rumani, një në Gjermani dhe një tjetër në Irlandën e Veriut. Për më shumë informacion rreth shkollave tona të trajnimit (CMLC).

Equipping

Pajisja e mësuesve dhe vullnetarëve është qëllimi kryesor i shërbesave tona , që përfshin zhvillimin dhe prodhimin e literaturës. BUFSH në Shqipëri mbështetet me materiale dhe literaturë për fëmijët nga selia e CEF. Nëpërmjet bekimit që ata jemi ne jemi një kanal për shumë kisha dhe ministri në Shqipëri që ne po bashkëpunojmë. 

Përveç programit biblik dhe të ilustruar me ilustrime plot ngjyra, disa nga mjetet më strategjike që ofrojmë janë librat devocionalë 60-ditorë wonder devotional, të cilët i nxitin fëmijët të fillojnë një zakon të jetës së tyre vetëm me Perëndinë. Ne jemi të njohur edhe për mjetet tona të ungjillëzimit, të tilla si Libri Pa Fjalë. Për më shumë kontrollo dyqanin tonë online.

Inkurajim dhe Suport

 CEF në Shqipëri është shumë i fokusuar dhe serioz në marrëdhënien personale me Perëndinë, bashkë-shërbëtorët e tjerë dhe marrëdhëniet me partnerët dhe mbështetësit e tjerë të krishterë. Në CEF ne kemi nevojë për një numër në rritje të punëtorëve kombëtarë në vijat e para për të parë fëmijët e ungjillizuar dhe ne gjithashtu kemi nevojë për një ekip mbështetës në rritje për të marrë prapa këtyre punëtorëve - të dy janë me rëndësi jetike. Puna e CEF-it nuk mund të vazhdojë pa dispozitën e Zotit. Ne jemi të angazhuar për të ndihmuar stafin tonë në çdo mënyrë që është e mundur.

what we believe

Deklarata e Besimit

Happy-Child


Pikat e kulturës

 • Rëndësia e udhëheqjes hyjnore në çdo nivel
 • Udhëheqja frymore është forma më e lartë e autoritetit. Burrat dhe gratë që drejtojnë duhet të kenë një zemër personale për Perëndinë, që të jenë në gjendje të dallojnë vullnetin e Perëndisë dhe të drejtojnë me efektshmëri shërbimin. Pavarësisht nga aftësia e një udhëheqësi, nëse atij ose asaj i mungon zemra për Perëndinë, vepra do të gërryhet në themelin e saj.

 • Rëndësia e mirëqenies frymore të punëtorëve tanë
 • Është jetësore që të mos jemi kurrë të kënaqur që thjesht t'u mësojmë personelit metodat se si t'i arrijmë fëmijët dhe si t'i stërvitim të tjerët që ta bëjnë këtë, por duhet të investojmë me qëllim në jetën frymore të personelit tonë. Kur stafi i CEF-së të jenë burra dhe gra që kryesisht janë të shtyrë nga pasioni për Perëndinë dhe lavdinë e Tij dhe kanë një thirrje të qartë nga Zoti, puna do të begatohet. Nëse vazhdojmë të përqendrohemi te Perëndia dhe te thirrja e Tij, atëherë do të mbështetemi në kohë vështirësish.

 • Rëndësia e lutjes si themeli ynë

 • Nuk është puna që bëjmë, mbledhjet që mbajmë apo vendimet që marrim që sjellin përparimet më të mëdha në punë; Është koha e kaluar para fronit të Perëndisë në lutje, në emër të Zotit tonë Jezu Krisht, që sjell në shërbim fuqinë, punëtorët dhe të ardhurat.

 • Rëndësia e ungjillëzimit të fëmijëve
 • Nuk ka kufi numri i organizatave që bëjnë shumë gjëra të mira që janë të rëndësishme për djemtë dhe vajzat në nevojë. Jemi mirënjohës për ta dhe besojmë se Perëndia i përdor për të ndihmuar fëmijët që lëndojnë. Megjithatë, CEF - i është thirrur nga Perëndia për ta bërë përparësinë tonë më të madhe të paraqesim Ungjillin, në mënyrë që fëmijët të shpëtohen dhe të discipohen në Fjalën e Perëndisë. Duhet të qëndrojmë në pikë.

  Rëndësia e një prezantimi të qartë dhe biblik të ungjillit

  Nuk është puna që bëjmë, mbledhjet që mbajmë apo vendimet që marrim që sjellin përparimet më të mëdha në punë; Është koha e kaluar para fronit të Perëndisë në lutje, në emër të Zotit tonë Jezu Krisht, që sjell në shërbim fuqinë, punëtorët dhe të ardhurat.

  Rëndësia e angazhimit për përsosmëri, për lavdinë e Perëndisë

  Çdo aspekt i punës, sado i madh apo i vogël, ka rëndësi. Kjo përfshin stërvitjen që kryejmë, materialet që prodhojmë, ndërtesat që përdorim dhe mënyrën se si paraqitemi. Në çdo fushë duhet të përpiqemi për përsosmëri në lavdi të Perëndisë!

  Antarët e Bordit


  CEO Company

  Darko Amadek

  business analyst

  Russell Brooks

  creative director

  William Niven

  creative director

  Ylli Doci

  creative director

  Plator Collaku

  creative director

  Hervin Fushekati

  creative director

  Albert Kona
  Happy-Child


  Partnerët


  Cef Europe 

  Cef International 


  Partnerët jashtë CEF

  Vëllazëria Ungjillore e Shqipërisë / Albanian Evangelical Alliance

  Vëllazëria Ungjillore Shqiptare është përfaqësuesja e komunitetit ungjillor në qeverinë shqiptare. Ka mbi 180 kisha ungjillore, organizata kombëtare dhe ndërkombëtare që janë anëtarë të Aleancës Ungjillore Shqiptare në shërbim të Zotit në vendin e Shqipërisë, duke përfshirë CEF.

  Team Hope

  Team Hope është një organizatë irlandeze, e krishterë dhe e fokusuar në zhvillimin ndërkombëtar të fëmijëve. Themeluar në vitin 2010, ne punojmë në Afrikë dhe Evropën Lindore për të ndihmuar fëmijët e prekur nga varfëria ose margjinalizimi.

  GZB - Gereformeerde Zendingsbond

  Vizioni i GZB-së është të ndajë Ungjillin me të gjithë. Duke ndarë Ungjillin ne duam që njerëzit në të gjithë botën të njohin Perëndinë, të gjejnë një vend në një kishë dhe të rriten në besim.

  Misioni i GZB-së është hapja e kishave. Së bashku me kishat anembanë botës, GZB punon në themelimin dhe ndërtimin e kishave. Bashkitë ku thellohet besimi, ku të gjithë janë të mirëpritur dhe njerëzit që kanë nevojë për kujdes dhe vëmendje shtesë kujdesen pa kushte. Një vend nga i cili njerëzit ndajnë besimin dhe jetën e tyre!

  Living Water adopt a child

  Misioni i "Ujit të Gjallë" -adopto një fëmijë është të frymëzojë shpresën duke shërbyer si duart dhe këmbët e Jezuit për t'u kujdesur për të humburit dhe të lënduarit. Vizioni i tyre është t'i arrijnë njerëzit në mbarë botën me dashurinë e Jezu Krishtit, duke çuar përpara Mateun 25 thirrjen për t'u kujdesur për 'më të voglin e tyre'.