• Kreu
  • /
  • Shop
  • /
  • Shpetimi I mrekullueshem I Perendise

Shpetimi I mrekullueshem I Perendise

800 L

Category:

Ky është një libër në  të cilin  mesazhi i shpëtimit prezantohet nëpërmjet pesë mësimeve biblike.Gjithashtu vjen i shoqeruar me materialet shtesë(…)

Pesë mësimet janë keto:
1. Gjon Pagëzori Tregon Rrugën
2. Nikodemi Dëgjon një Histori
3. Zakeu u gjet nga Shpëtimtari
4. Biri plangprishës merr një mësim
5. Pali dhe Sila shkojnë në Filipi