• Kreu
  • /
  • Shop
  • /
  • Të Vërtetat Madhore në Librin e Romakëve

Të Vërtetat Madhore në Librin e Romakëve

200 L

Categories: ,

Ky është një libër që perbehet nga gjashtë mësime që shpjegojnë terma të thjeshta të doktrinës së madhe tek Romakëve. Gjithashtu vjen i shoqeruar me materialet shtesë(…)

Gjashtë mësimet janë keto:
1. “Fajtor”, Thotë Gjykatësi
2. Gjykatësi Ju Shpall të Drejtë me Ligjin
3. Miku më i Mirë (Fryma e Shenjtë)
4. Populli i Zgjedhur i Perëndisë
5. Trupi i Krishtit
6. Sa Shumë i Detyrohemi