Shpëtimtari i Premtuar

300 L

Category:

Historia e krishtlindjes i tregon fëmijëve se si Perëndia u premtoi në Dhjatën e Vjetër Adamit dhe Evës, Abrahamit dhe Davidit, që do të dërgonte në Shpëtimtar dhe se si e mbajti Ai ato premtime duke dërguar Zotin Jezus.
Gjithashtu mësimi mbulon shkurtimisht vdekjen dhe ringjalljen e Zotit si përmbushja e këtyre premtimeve.