Tako Autorin!

300 L

Category:

Ky është një libër që perbehet pesë mësime për fëmijë mbi Personin dhe punën e Frymës së Shenjtë. Gjithashtu vjen i shoqeruar me materialet shtesë(…)

Pesë mësimet janë keto:
1. Kush është Fryma e Shenjtë dhe si është Ai?
2. Fryma e Shenjtë na dha Biblën
3. Fryma e Shenjtë jep jetë
4. Fryma e Shenjtë, Shoqëruesi i Besimtarit
5. Fryma e Shenjtë u jep forcë fëmijëve të Perëndisë