5 Pyetjet e Mëdha

300 L

Category:

Ky është një libër që shërben t’u mësosh doktrinat bazë biblike fëmijëve që dinë pak ose nuk dinë asgjë për Biblën. Gjithashtu vjen i shoqeruar me materialet shtesë(…)

Pesë mësimet janë këto:
1. Si mund ta njohim Perëndinë?
2. Si mund të pajtohem me Perëndinë?
3. A je i sigurt?
4. Pse jam këtu?
5. Çfarë do të ndodhë në të ardhmen?