• Kreu
  • /
  • Shop
  • /
  • Perëndia Kujdeset kur Fëmijët Janë të Mërzitur

Perëndia Kujdeset kur Fëmijët Janë të Mërzitur

300 L

Category:

Ky është një libër që  t’u mësosh fëmijëve për dashurinë e Perëndisë dhe kujdesin e Tij për ta në situata të vështira. Gjithashtu vjen i shoqeruar me materialet shtesë(…)

Pesë mësimet janë keto:
1. I dëbuari që u pranua nga Perëndia (Jefteu)
2. I huaji i mirëpritur (Ruthi)
3. I pastër në një botë të ndyrë (Samueli)
4. Të mësosh të falësh të tjerët (Pjetri)
5. I përçmuar prej të tjerëve, i falur prej Perëndisë (Mateu)