Dhuro

DHURIME NGA sHQIPëRIA

Informacioni i llogarisë bankare

Emri i Llogarisë:

Emri i Bankës:

IBAN: (Leke)

IBAN: (Euro)

SWIFT code:

BASHKES.UNGJILLIZ.FEMIJEVE SHQIPETA

Credins Bank 

AL26209122020000202178590101

AL83209122020000202178530002

CDISALTRXXX

Ju lutemi shënoni "Për Lukën dhe Irena Semën" ose "Për Alesio Semën"

Cell

DHURIME NGA bRITANIA E mADHE

Informacioni i llogarisë bankare Britani e Madhe

Emri i Llogarisë:

BANK IDENTIFICTION CODE I.E. BIC:

Account no.:

Account Sort Code:

IBAN:

Child Evangelism Fellowship of Britain Ltd

RBOSGB2L

00205518

834500

AL83209122020000202178530002 (Euro)

RBOS83450000205518

Ju lutemi shënoni "Për Lukën dhe Irena Semën" ose "Për Alesio Semën"

Cell

DHURIME NGA eUROPA

Informacioni i llogarisë bankare

Emri i Llogarisë:

Emri i Bankës:

IBAN:

BIC/SWIFT:

CEF EUROPEAN ( KILCHZIMMER)

UBS AG, CH-8098 Zurich Zwiterland

CH97 0024 5245 9257 2141C

UBSWCHZH80A

Ju lutemi shënoni "Për Lukën dhe Irena Semën" ose "Për Alesio Semën"

Cell

DHURIME NGA Irlanda e Veriut

Informacioni i llogarisë bankare

Tekst informues

Ju lutemi shënoni "Për Lukën dhe Irena Semën" ose "Për Alesio Semën"

Cell

DHURIME NGA USA

Informacioni i llogarisë bankare

Tekst informues

Ju lutemi shënoni "Për Lukën dhe Irena Semën" ose "Për Alesio Semën"

Cell