Dhuro

Donacione bankare offline

Informacioni i llogarisë bankare

Emri i Organizatës:

Emri i Bankës:

IBAN:

IBAN:

SWIFT code:

Child Evangelism Fellowship

ProCredit Bank Albania

 AL26209122020000202178590101 (Leke)

AL83209122020000202178530002 (Euro)

FEFAALTR

Ju lutemi shënoni "Për Lukën dhe Irena Semën" ose "Për Alesio Semën"

Cell