Dhuro

Donacione bankare offline

Informacioni i llogarisë bankare

Emri i Llogarisë:

Emri i Bankës:

IBAN:

IBAN:

SWIFT code:

BASHKES.UNGJILLIZ.FEMIJEVE SHQIPETA

Credins Bank 

AL68 2121 1009 0000 0000 0169 3623 (Leke)

AL83209122020000202178530002 (Euro)

CDISALTRXXX

Ju lutemi shënoni "Për Lukën dhe Irena Semën" ose "Për Alesio Semën"

Cell