Mësues

Si Mësues

Si mësues ju mund të gjeni në faqen tonë produkte të dedikuara në dyqanin online, trajnime të ndryshme dhe seminare. Bashkësia e Ungjillizimit të Fëmijëve të Shqipërisë organizon shpesh here seminare tematike në bashkëpunim me kishat lokale në rrethe të ndryshme të Shqipërisë.

Një nga mundësitë unike që një mësues mund të marr pjesë është dhe CMLC (Children’s Ministry Leadership Course) një trajnim intensiv 3-mujor i zhvilluar me mësues te trajnuar dhe me shumë eksperiencë në shërbesën e fëmijëve dhe adoleshtëve në qendrat Europiane të BUF. Për më shumë informacion ju lutem të na kontaktoni në