Rreth

Happy-Child

Vizioni

Vizioni ynë mbarëbotëror është të arrijmë  "Çdo fëmijë, çdo komb, çdo ditë".

Vizioni për Shqipërinë është të arrijë "Çdo fëmijë në Shqipëri, çdo ditë".

Çdo Fëmijë 

Perëndia i ka dhënë popullit të tij një detyrë të qartë: të arrijë çdo krijesë me Lajmin e Mirë të Shpëtimtarit Jezus Krisht. Misioni ynë i veçantë në BUFSH® është ungjillëzimi i çdo fëmije nëpërmjet shërbesave dhe projekteve të ndryshme që kemi gjatë gjithë vitit.

 Marku 16:15: “Shkoni në të gjithë botën dhe predikoni ungjillin çdo krijese.”

Çdo Kombi

BUFSH® është një shërbesë mbarëbotërore që shërben në çdo rajon të botës në më shumë se 189 vende në një mënyrë gjithnjë e më të zgjeruar.

Matthew 28:19 "Shkoni, pra, dhe mësoni të gjitha kombet'.”

Në Shqipëri: Fjala e Perëndisë na mëson te Veprat 1:8 të jemi dëshmitarë të Tij në Jerusalem, në mbarë Judenë, Samarinë dhe deri në skajet e tokës. Qëllimi ynë në Shqipëri është t'u mësojmë fëmijëve në zonën tonë dhe në qytete të tjera të Shqipërisë Fjalën e Perëndisë, t'i dishepullizojmë ata dhe t'i drejtojmë ata në një kishë lokale. Qëllimi ynë është të ndërtojmë të krishterë dhe misionarë të përkushtuar në të ardhmen.

Çdo Ditë

Ne jemi të përkushtuar që t'i udhëheqim fëmijët që të jenë çdo ditë në Fjalën e Perëndisë. Ndërsa fëmijët rriten në marrëdhënien e tyre me Zotin duke medituar mbi Fjalën e Tij, ata zhvillojnë karakterin hyjnor, i cili jep shumë fryt në lavdinë e Perëndisë, duke përfshirë përhapjen e Ungjillit tek bashkëmoshatarët e tyre.

Psalm 119:2 ''Lum ata që zbatojnë dëshmitë e Tij dhe që e kërkojnë me gjithë zemër''.

Vetëm teksa i besojmë Zotit dhe i thërrasim Atij, ne jemi të fuqizuar për të bërë vullnetin e Tij. 

Happy-Child

Misioni 

BUFSH është një organizatë me Biblën në qendër, e përbërë nga besimtarë të lindur përsëri, misioni i të cilëve është të ungjillëzojë djem dhe vajza me Ungjillin e Zotit Jezus Krisht dhe t'i forcojë (dishepujt) në Fjalën e Perëndisë dhe në një kishë lokale për jetesën e krishterë.

CEF® ndërkombëtar ka mbi 3,400 punëtorë në mbarë botën të udhëhequr nga tetë drejtori rajonale dhe dhjetëra mijë vullnetarë në mbarë botën. Perëndia vepron nëpërmjet popullit të Tij, udhëheqësve, personelit dhe vullnetarëve që të arrijmë synimet tona. Dielli nuk perëndon kurrë në shërbesën e CEF-it. I trajnojmë dhe i pajisim punëtorët me mjete shërbimi dhe i mbështetim nëpërmjet grumbullimit të fondeve për zhvillimin e shërbesës.

Trajnimi

Trajnimi ofrohet në mbarë botën me mbështetjen e departamentit tonë të arsimit. Trajnimi i punëtorëve dhe i vullnetarëve vendas e shumëfishon shërbesën tonë dhe na jep mundësi t'u afrohemi shumë më tepër fëmijëve me Ungjillin, sesa mund të bënim ndryshe. Nëpërmjet Super Seminareve, Mësimit të Fëmijëve Efektivisht™ kurseve dhe kurseve 12-javore të Institutit të Shërbesave të Fëmijëve, CEF mundëson  t'i ungjillizojnë fëmijët në mënyrë efektive. Trajnimi është thelbësor nëse duam të shohim më shumë fëmijë që të arrihen për lavdinë e Tij. Duam të sfidojmë më shumë punëtorë që kemi trajnuar për të hyrë në shërbimin e plotë kohor. Në Evropë ka vetëm 3 vende kryesore për Kurset e Lidershipit për Shërbesën e Fëmijëve. Një me qendër në Rumani, një në Gjermani dhe një tjetër në Irlandën e Veriut. Për më shumë informacion rreth shkollave tona të trajnimit (CMLC) na kontaktoni!

Paisja

Pajisja e mësuesve dhe vullnetarëve është qëllimi kryesor i shërbesave tona , që përfshin zhvillimin dhe prodhimin e literaturës. BUFSH në Shqipëri mbështetet me materiale dhe literaturë për fëmijët nga selia e CEF. Nëpërmjet bekimit që kemi  ne jemi një kanal për shumë kisha dhe shërbesa në Shqipëri që ne po bashkëpunojmë. 

Përveç programit biblik dhe të ilustruar me ilustrime plot ngjyra, disa nga mjetet më strategjike që ofrojmë janë librat devocionalë 60-ditorë Wonder Devotional, të cilët i nxitin fëmijët të fillojnë një zakon të jetës së tyre vetëm me Perëndinë. Ne jemi të njohur edhe për mjetet tona të ungjillëzimit, të tilla si Libri Pa Fjalë. Për më shumë kontrollo dyqanin tonë online.

Inkurajim dhe Suport

CEF në Shqipëri është shumë i fokusuar dhe serioz në marrëdhënien personale me Perëndinë, bashkë-shërbëtorët e tjerë dhe marrëdhëniet me partnerët dhe mbështetësit e tjerë të krishterë. Në CEF ne kemi nevojë për një numër në rritje të punëtorëve kombëtarë në vijat e para për të ungjillizuar fëmijët dhe gjithashtu kemi nevojë për një ekip mbështetës në lutje dhe financa prapa këtyre punëtorëve - të dy janë me rëndësi jetike. Puna e CEF-it nuk mund të vazhdojë pa dispozitën e Zotit. Ne jemi të angazhuar për të ndihmuar stafin tonë në çdo mënyrë që është e mundur.

what we believe

Deklarata e Besimit

Happy-Child

Pikat e kulturës

 • Rëndësia e udhëheqjes hyjnore në çdo nivel
 • Udhëheqja frymore është forma më e lartë e autoritetit. Burrat dhe gratë që drejtojnë duhet të kenë një zemër personale për Perëndinë, që të jenë në gjendje të dallojnë vullnetin e Perëndisë dhe të drejtojnë me efektshmëri shërbimin. Pavarësisht nga aftësia e një udhëheqësi, nëse atij ose asaj i mungon zemra për Perëndinë, vepra do të gërryhet në themelin e saj.

 • Rëndësia e mirëqenies frymore të punëtorëve tanë
 • Udhëheqja frymore është forma më e lartë e autoritetit. Burrat dhe gratë që drejtojnë duhet të kenë një zemër personale për Perëndinë, që të jenë në gjendje të dallojnë vullnetin e Perëndisë dhe të drejtojnë me efektshmëri shërbimin. Pavarësisht nga aftësia e një udhëheqësi, nëse atij ose asaj i mungon zemra për Perëndinë, vepra do të gërryhet në themelin e saj.

 • Rëndësia e lutjes si themeli ynë
 • Nuk është puna që bëjmë, mbledhjet që mbajmë apo vendimet që marrim që sjellin përparimet më të mëdha në punë; Është koha e kaluar para fronit të Perëndisë në lutje, në emër të Zotit tonë Jezu Krisht, që sjell në shërbim fuqinë, punëtorët dhe të ardhurat.

 • Rëndësia e ungjillëzimit të fëmijëve
 • Nuk ka kufi numri i organizatave që bëjnë shumë gjëra të mira që janë të rëndësishme për djemtë dhe vajzat në nevojë. Jemi mirënjohës për ta dhe besojmë se Perëndia i përdor për të ndihmuar fëmijët që lëndojnë. Megjithatë, CEF - i është thirrur nga Perëndia për ta bërë përparësinë tonë më të madhe të paraqesim Ungjillin, në mënyrë që fëmijët të shpëtohen dhe të discipohen në Fjalën e Perëndisë. Duhet të qëndrojmë në pikë.

  Rëndësia e një prezantimi të qartë dhe biblik të ungjillit

  Nuk është puna që bëjmë, mbledhjet që mbajmë apo vendimet që marrim që sjellin përparimet më të mëdha në punë; Është koha e kaluar para fronit të Perëndisë në lutje, në emër të Zotit tonë Jezu Krisht, që sjell në shërbim fuqinë, punëtorët dhe të ardhurat.

  Rëndësia e angazhimit për përsosmëri, për lavdinë e Perëndisë

  Çdo aspekt i punës, sado i madh apo i vogël, ka rëndësi. Kjo përfshin stërvitjen që kryejmë, materialet që prodhojmë, ndërtesat që përdorim dhe mënyrën se si paraqitemi. Në çdo fushë duhet të përpiqemi për përsosmëri në lavdi të Perëndisë!

  Antarët e Bordit


  Darko Adamek

  Darko Amadek

  Darko had the privilege of growing up in a strong Christian family where his parents and grandparents were examples of faith and trust in Christ. He learned and received much from them through the years. In January 1995 Darko had the opportunity to work in a Christian Evangelical Center in the audio production department, preparing and broadcasting Christian radio programs, recording Christian CDs and setting up the sound systems for Christian bands.

  In 2001/2002 God called Darko and Lidija to study at the Bible School where his wife Lidija had been working for the previous two years. During three summers Darko and Lidija volunteered with Child Evangelism Fellowship® and, following their studies at the Bible School, in 2002 they both received the call to join CEF® on a full-time basis. Darko and Lidija successfully completed the Children’s Ministry Leadership Course (CMLC) in Slovakia in 2002/2003 and had a time of practical training (Autumn 2003/Spring 2004) in the Czech Republic, Poland, and Slovakia.

  In 2004, the leaders of CEF in Serbia handed over the leadership position to Darko and Lidija. The staff of CEF Serbia grew in number and started opening new ministries including a camp site in 2009. Darko started thinking of a bigger picture as they wanted to reach more children in Balkans, so they held in 2010/2011 Children’s Ministry Leadership Course (CMLC) in Serbia. After the CMLC training, even more people decided to join the ministry of CEF full-time. The growth continued when Darko received the call from the leadership of CEF Europe in 2012 to help start a CEF work in Bosnia-Herzegovina, a country without a CEF ministry. God opened the door and over the next three years Sebastian Edelmann (Area Director for Central Europe) at that time, together with Darko visited a large number of pastors. In 2015 a national board was formed, CEF got registered in the government and a married couple became the first full‑time workers. Since then Darko has been responsible for the CEF work in Bosnia-Herzegovina.

  Starting in Spring 2021, Darko is appointed as the new Central European area director for Child Evangelism Fellowship®. Darko is responsible for the work of Child Evangelism Fellowship® in 17 countries in Europe, including Albania
  Russell Brooks

  Russell Brooks

  Russell studied to become a structural engineer when he was at school and college. Later God called Russell to the ministry and he studied to become a pastor. After, Russell was then called to Child Evangelism Fellowship® of Europe to become the Director of Development for the European region and he came to know CEF® of Albania while carrying out that role. Russell has worked with Child Evangelism Fellowship® for over 30 years before his retirement. He worked with the Albanian team for around 12 years as we tried to re-develop the buildings and refurbish them to the high standard we have now. In 2019 I retired from that position and took up once again a Pastoral ministry with Troon Baptist Church in Scotland. Russell remained at the request of the board as an active director in Child Evangelism Fellowship® of Albania.

  Zefjan Nikolla

  Zefjan Nikolla

  Zefjan Nikolla u diplomua nga Universiteti i Tiranës për Gjuhë e Letërsi Angleze në vitin 1994 dhe për Gjuhë e Letërsi Shqipe në vitin 2009. Në vitin 1997 mori një Certifikatë Arritjesh nga Instituti Biblik Shqiptar, ndërsa në vitin 2008 mori një Master of Divinity nga Seminari Teologjik i Evropës Juglindore. Ai ka ndjekur kurse dhe trajnime të shumta kombëtare dhe ndërkombëtare në fushat e teologjisë, udhëheqêsisë, lobimit dhe komunikimit publik.  

  Zefjani u kthye në besim në vitin 1991. Ai ka qenë bashkëthemelues dhe drejtues i disa shërbesave dhe iniciativave kombëtare dhe ndërkombëtare. Ai ka qenë pjesë e ekipit të përkthimit të Dhiatës së Re, Versioni “së bashku”.

  Zefjani shërben si pastor i Kishës së Krishterë Ungjillore Emanuel në Tiranë dhe Sekretar i Përgjithshëm i Besëlidhjes së Studentëve të Krishterë Shqiptarë. Ai është edhe Drejtor Ekzekutiv i Fondacionit Wilberforce dhe i Asociuar i Dr. Ramesh Richard. Ai është i angazhuar edhe me ELF, Lëvizjen e Lozanës,Predikimin Langham, Ligën Fjala e Gjallë, etj. 

  Zefjani dhe bashkëshortja e tij Edita jetojnë në Tiranë. Ata kanë dy vajza, Greis dhe Emili.


  Ylli Doci

     Ylli H. Doçi   

  Ylli is experienced in leading leadership teams since 1998 in different organizations in and out of Albania. For eight years, until 2014, Ylli was the national director for CRU, (Campus Crusade for Christ) in Albania and Kosovo. They had over 100 full-time staff members at that time. Now Ylli is the leader of International Leadership Foundation for Albania and also the president of Albanian Evangelical Alliance first elected in January 2016 and reelected again for the second term.

  Ylli earned a master’s degree in sculpture from the Art Academy in Tirana in 1995. In 2003, Ylli graduated with a MA in the Philosophy of religion (Cum Laude) from Denver Seminary in Colorado. Ylli also holds a PHD in Social Anthropology from the European University in Tirana. Ylli is the author of a book and a few journal articles related to the religious toleration. Ylli is also invited as a speaker in many TV and radio programs for issues such as family, intolerance, religion and politics. Ylli is also one of the founders and a church elder at Cornerstone church in Tirana, Albania.

  Ylli is married to Nikki for over 24 years now; they live in Tirana and have two children who are studying at Wheaton College in Illinois, USA.

  Plator Collaku

  Plator Collaku

  Plator is the pastor of the Libonik- Maliq Evangelical Church, a network who has planted 5 churches in the area of Korçë county.

  Plator serves as a trainer and coach for different organizations such as World Vision Albania & Kosovo, GIZ (Innovation and creativity) Kennedy foundation, UN (United Nations, the world that youth want).

  Plator is a participant and trainer in churches and organizations in USA, England, Canada, Germany, Netherlands, Greece and Rumania. Plator is a board member at KFM Stock Company, Board member at Kennedy foundation, Board member at Hands of providence in USA, founder of Hands of Providence in Albania and lately a board member at Child Evangelism Fellowship of Albania.

  In September 2018, Plator earned a MLitt (master of letters) in Organizational Leadership from Oxford Graduate School in Tennessee, USA. With his capstone project Plator earned an achievement award with an honorable mention.

  Hervin Fushekati

  Hervin Fushekati

  Hervin has enjoyed being in ministry for over twenty-five years loving God with a passion to preach the gospel to the lost, encouraging discipleship, church planting and leadership across the country of Albania, and surrounding countries in the Balkans. After his conversion from Islam at the age seventeen, Hervin has planted and pastored several churches. He is the founder and leader of the International School of Theology and Leadership, a dynamic school, students of which have planted over eighty churches, as well as initiated several new ministries and missionary work.  He is also the director of Living Water, Adopt a Child in Albania since 2019 after working alongside the leadership of the ministry previously.  Hervin and his beautiful family currently live and serve in Tirana, Albania.

  Albert Kona

  Albert Kona

  Albert J. Kona, is the Pastor of the Reformed Church of Durrës. He was born in Tirana in May 1971, grew up in Durrës and went to Naim Frasheri High School. Albert studied and graduated in Theology from Greenville Presbyterian Theological Seminary, South Carolina, USA. He is an ordained Pastor for the church planting in Albania by the Presbyterian Church in America. He is married to Jennifer and they have three children.

  Happy-Child


  Partnerët


  Cef Europe 

  Cef International 


  Partnerët jashtë CEF

  Vëllazëria Ungjillore e Shqipërisë / Albanian Evangelical Alliance

  Vëllazëria Ungjillore Shqiptare është përfaqësuesja e komunitetit ungjillor në qeverinë shqiptare. Ka mbi 180 kisha ungjillore, organizata kombëtare dhe ndërkombëtare që janë anëtarë të Aleancës Ungjillore Shqiptare në shërbim të Zotit në vendin e Shqipërisë, duke përfshirë CEF.

  Team Hope

  Team Hope është një organizatë irlandeze, e krishterë dhe e fokusuar në zhvillimin ndërkombëtar të fëmijëve. Themeluar në vitin 2010, ne punojmë në Afrikë dhe Evropën Lindore për të ndihmuar fëmijët e prekur nga varfëria ose margjinalizimi.

  GZB - Gereformeerde Zendingsbond

  Vizioni i GZB-së është të ndajë Ungjillin me të gjithë. Duke ndarë Ungjillin ne duam që njerëzit në të gjithë botën të njohin Perëndinë, të gjejnë një vend në një kishë dhe të rriten në besim.

  Misioni i GZB-së është hapja e kishave. Së bashku me kishat anembanë botës, GZB punon në themelimin dhe ndërtimin e kishave. Bashkitë ku thellohet besimi, ku të gjithë janë të mirëpritur dhe njerëzit që kanë nevojë për kujdes dhe vëmendje shtesë kujdesen pa kushte. Një vend nga i cili njerëzit ndajnë besimin dhe jetën e tyre!

  Living Water adopt a child

  Misioni i "Ujit të Gjallë" -adopto një fëmijë është të frymëzojë shpresën duke shërbyer si duart dhe këmbët e Jezuit për t'u kujdesur për të humburit dhe të lënduarit. Vizioni i tyre është t'i arrijnë njerëzit në mbarë botën me dashurinë e Jezu Krishtit, duke çuar përpara Mateun 25 thirrjen për t'u kujdesur për 'më të voglin e tyre'.