Vullnetar

Si Vullnetar

Politikat e mbrojtjes së fëmijëve është një nga trajnimet më me vlerë që mund të marr një vullnetar në shërbesat me fëmijët pasi ky trajnim i pajis me njohuri se si të sillen korrekt ligjërisht me fëmijët. Ky trajnim është i një standardi ndërkombëtar.

Segmenti i besimit është gjithashtu një rishikim për të gjithë vullnetarët për të kuptuar se cilit ne i shërbejmë.

Pse vullnetar?

Vullnetarët janë një nga pjesët më kryesore  dhe vitale të shërbesës së BUF në mbi 190 vende të ndryshme të botës. Vullnetar me BUFSH je pjese e një familje ndërkombëtare që po ungjillizon dhe i shërben Perëndisë.

Për më shumë informacion ju lutem të na kontaktoni në