Kontakt

Child Evangelism Fellowship® është një organizatë e përqendruar te Bibla, e përbërë nga besimtarë të rilindur, misioni i të cilëve është të ungjillëzojë djemtë dhe vajzat me Ungjillin e Zotit Jezu Krisht dhe t'i vendosë ata (dishepull) në Fjalën e Perëndisë dhe në një kishë lokale për Jetesa e krishterë.

Faqja më e re për ju!

Zbulothesarin vizito!