Drejtues

Si drejtues

Kush jemi ne?

Bashkësia e Ungjillizimit të Fëmijëve është një organizatë e përqendruar në Bibël, e përbërë nga besimtarë të rilindur, misioni i të cilëve është të ungjillëzojë djemtë dhe vajzat me Ungjillin e Zotit Jezu Krisht dhe t'i vendosë ata (dishepullojë) në Fjalën e Perëndisë dhe në një kishë lokale për jetesë të krishterë.

Vlerat tona janë të shumta, por disa prej tyre janë: Rëndësia e udhëheqjes hyjnore në çdo nivel, Rëndësia e mirëqenies frymore të punëtorëve tanë, Rëndësia e lutjes si themeli ynë, Rëndësia e ungjillëzimit të fëmijëve, Rëndësia e një prezantimi të qartë dhe biblik të ungjillit, Rëndësia e angazhimit për përsosmëri, për lavdinë e Perëndisë.

Vizionin ynë është që së bashku të arrijmë çdo fëmije me lajmin e mire për shpëtim nëpërmjet Jezus Krishtit.
Një nga mundësitë unike që një drejtues ose udhëheqës mund të marr pjesë është dhe CMLC (Children’s Ministry Leadership Course) një trajnim intensiv 3-mujor e zhvilluar me mësues te trajnuar dhe me shumë eksperiencë në shërbesën e fëmijëve dhe adoleshtëve në qendrat Europiane të BUF (CEF).

Për më shumë informacion ju lutem të na kontaktoni në: