E Drejtë dhe e Gabuar

800 L

Categories: ,

Ky është një libër që perbehet nga gjashtë mësime që u mësojnë fëmijëve Dhjetë Urdhërimet. Gjithashtu vjen i shoqeruar me materialet shtesë(…)

Gjashtë mësimet janë keto:
1. Perëndia na ka treguar se çfarë është e drejtë dhe e gabuar
2. Vetëm një Perëndi
3. Kujdes me gjuhën tënde!
4. Përdore të dielën në mënyrën e duhur – gjithashtu edhe ditët e tjera!
5. Mendimet dhe veprimet!
6. Nuk mund të jetoj pa të