Çdo fëmijë, çdo komb, çdo ditë

Child Evangelism Fellowship® është një organizatë e përqendruar te Bibla, e përbërë nga besimtarë të rilindur, misioni i të cilëve është të ungjillëzojë djemtë dhe vajzat me Ungjillin e Zotit Jezu Krisht dhe t'i vendosë ata (dishepull) në Fjalën e Perëndisë dhe në një kishë lokale për Jetesa e krishterë.

Së bashku si çift

i kemi shërbyer Perëndisë për më shumë se 28 vite tani, por shërbesa me fëmijet ka qenë gjithmonë shumë e rëndësishme për ne.   

Që prej vitit 2011 ne shërbejmë me kohë të plotë me BUFSH.   

Mbi 80% e pastorëve në Amerikë e kanë pranuar Krishtin midis moshës 4 dhe 14 vjeçare. Sipas Barna Research Group mundësite e dikujt për ta pranuar Krishtin pas moshes 19 vjeçare janë vetëm 6%. Ne besojmë që fëmijet janë një shërbesë kryesore dhe një ndër fushat më të mëdha dhe të frytshme të misionit.

Arsyet pse mendojmë kështu janë:

  • Ne duhet t'i ungjillizojmë fëmijët sepse Zoti Jezus na ka urdhëruar për këtë.
  • Ne i ungjillizojmë fëmijët sepse e ardhmja e kishës dhe vendit është në duart e tyre.
  • Ne i ungjillizojmë fëmijët sepse është dëshira e Perëndisë që fëmijët të shpëtohen, jo të humbasin.
  • Ne i ungjillizojmë fëmijët sepse ata janë të hapur ndaj mesazhit të Ungjillit dhe janë fusha më e frytshme e ungjillizimit.
  • Ne i ungjillizojmë fëmijët sepse ata kanë tërë jetët e tyre për të jetuar për Krishtin.
  • Ne i ungjillizojmë fëmijët sepse ne besojmë se Fryma e Shenjtë mund të veprojë në zemrat e tyre, që ata të mund t'i besojnë Krishtit dhe të shpëtohen.

Në qoftë se Perëndia ju ka dhëne në zemër që të drejtoni fëmijët për një mardhënie personale me Krishtin, mos ngurroni të na shkruani tek [email protected]    Do kishim shumë dëshirë të dëgjonim prej jush. Perendia ju bekoftë!


Të fundit!

24 January 2024

9 January 2024

21 November 2023

2 November 2023

23 October 2023

26 May 2023

Si mund të angazhoheni?

Si Mësues

Si mësues ju mund të gjeni në faqen tonë produkte të dedikuara në dyqanin online, trajnime të ndryshme dhe seminare. Bashkësia e Ungjillizimit të Fëmijëve të Shqipërisë organizon shpesh here seminare tematike në bashkëpunim me kishat lokale në rrethe të ndryshme të Shqipërisë.

Si Drejtues

Kush jemi ne?
Bashkësia e Ungjillizimit të Fëmijëve është një organizatë e përqendruar në Bibël, e përbërë nga besimtarë të rilindur, misioni i të cilëve është të ungjillëzojë djemtë dhe vajzat me Ungjillin e Zotit Jezu Krisht dhe t'i vendosë ata (dishepullojë) në Fjalën e Perëndisë dhe në një kishë lokale për jetesë të krishterë.

Si Mbështetës

Materiale të ndryshme ofrohen nga zyra e BUFSH. BUFSH ka një llojshmëri të madhe literature ungjillizimi dhe dishepullimi. BUFSH ështe suportues ndaj kishave lokale për projekte të ndryshme si për kampe verore dhe për projekte me pako për Krishtlindje.Si Vullnetar

Politikat e mbrojtjes së fëmijëve është një nga trajnimet më me vlerë që mund të marr një vulletar në shërbesat me fëmijët pasi ky trajnim i pajis me njohuri se si të sillen korrekt ligjërisht me fëmijët. Ky trajnim është i një standardi ndërkombëtar.Segmenti i besimit është gjithashtu një rishikim për të gjithë vullnetarët për të kuptuar se cilit ne i shërbejmë.

Historia jonë

Raymond and Wilna Shaw were pioneer missionaries from Northern Ireland / Holland arriving in 1992 in Albania. They established the work of CEF in Durres, but made a lot of visits to different parts of the country contacting churches of different denomination. A building was purchased and made as a center for CEF Albania, giving place for offices, literature storage and training center.
Throughout the years many literature items have been translated, providing teaching materials, flashcards, flannel graphs, tracts and devotional books for children. 

profile-pic
Gabriel, Anna Elisha Bollant Missionaries
profile-pic
CEF Worker CEF Worker
profile-pic
Gerald trained
profile-pic
CEF worker CEF worker
profile-pic
Arjana trained

Short term missionary

We felt like family. CEF blessed us above and beyond. We consider them close friends. The CEF camps were very well done and planned despite the country just opening for COVID. The Semas have the reputation of being kind and loving and inviting. In the weeks leading up to the camps, children in the area would tell them how excited for camps they were. All that to say, we loved it so much that we are moving there to join the network the Semas are involved in. If your desire is to worship the Lord, please come and join Child Evangelism Fellowship in Albania and the Semas."

Testimony from CEF worker

Kena is a 11 year old girl who has been coming to our services for some time, wanted to meet with me after the meeting. Her question was: “Do Muslims love Jesus the way Jesus loves them?” She was very worried about her Muslim family. She told me she had believed in Jesus and could not wait for our next meeting. I was very blessed to talk to this girl whose sincere words came from the soul. Please pray for Kena to grow even more in faith. The Bible tells us that we should plant the seed because God will work.

Testimony from the “Teaching Children Effectively Level 1” training

My name is Gerald. At the moment I am a journalist at a well-known TV channel in Albania called Top- channel. I got to know Christ at a very young age and together with my sister we used to attend children’s program at church and eventually grew up in church and served and continue to serve there. Since I got to know Him at a very early age and I saw how God changed my life, I decided to serve with children whenever it is possible. I got the “Teaching Children Effectively 1 ®” (TCE1) training from CEF in Albania. I have learned a lot from it. The teachers were with a lot of experience and taught me things I had never thought of. I am glad to have been trained to reach and teach children from a worldwide Christian Organization that reaches millions of children every year.

Testimony from CEF worker

During Joseph’s lesson, one of the children was so touched and after the lesson, during the prayer time, she came in front of the group and apologized to a friend of hers who she had hurt and had not spoken for a while. Praise be to God for His word is alive and active.

Testimony from the “Teaching Children Effectively Level 1” training

My name is Arjana. I accepted Christ at the age of 12 years old. As we grow in Christ we realize the need to share with others about Jesus Christ. I started teaching children when I was a teenager.

Praise God that during our walk we have the opportunity to meet blessed and well prepared people who teach us how to be effective for Christ. It is not enough just to teach children but is very important to learn the right methodology and to be well equipped. I have attended the teaching course “Teaching Children Effectively 1 ®” (TCE1) for children’s ministry from "CEF Albania" and I am very thankful to God for preparing me to communicate Bible lessons in an effective and life changing way for children. I was a volunteer at one of the CEF’s camps last summer helping and teaching. It is a pleasure to be with my teachers and share the gospel with children.