Përballja me mosmarrëveshjet ose ndjenjat e lënduara mund të jetë e vështirë. Por a e dini se çfarë mund t’i përkeqësojë konfliktet? Thashethemet. Gjatë konfliktit, është joshëse t’i drejtohemi thashethemeve si një mënyrë për të “shfryrë ndjenjat tona”. Dhe ndërsa ka një vend për të folur për gjëra të vështira ose për të kërkuar këshillën e atyre që kemi besim, nëse nuk jemi të kujdesshëm, është e lehtë të përdorim një kërkesë për “lutje” ose këshillë për diçka si thjesht një justifikim për të bërë thashetheme. Dhe thashethemet, na thotë Bibla, janë mëkat.

Ne të gjithë kemi qenë fajtorë për bërjen e thashethemeve në një moment ose në një tjetër – përfshirë këtu edhe fëmijët! Por pak njerëz kalojnë kohë duke u folur fëmijëve për thashethemet, duke i ndihmuar fëmijët të shmangin thashethemet, ose duke u angazhuar në mësimin e fëmijëve se çfarë është thashethemi dhe me cfarë ka të bëjë kërkimi i ndihmës ose ndarja e ndjenjave.

Këtu janë katër këshilla për t’u folur fëmijëve rreth thashethemeve, duke i mësuar se çfarë janë thashethemet, duke i ndihmuar fëmijët të shmangin thashethemet në jetën e tyre dhe si të veprojnë siç duhet përmes konfliktit, ashtu siç dëshiron Krishti.

1. Mësojuni fëmijëve se çfarë janë thashethemet

Hapi i parë drejt bisedës me fëmijët për thashethemet është t’i ndihmosh fëmijët të kuptojnë se çfarë janë thashethemet. Thashethemet ndodhin kur flisni për një person ose situatë në një mënyrë që është negative, e pavërtetë, e padrejtë ose joproduktive – duke ndarë asgjë përveç informacionit të pabazë ose ankesave që keni kundër një personi, pa ndërmarrë asnjë hap për të folur në të vërtetë me vetë personin për këtë çështje ose për të ecur përpara në një mënyrë si na meson Krishti.

Dikush ju lëndoi ndjenjat dhe gjëja e parë që bëni është t’i drejtoheni një shoku për këtë për ta bërë veten të ndiheni më mirë, pa marrë kohë për t’u qetësuar, për të kërkuar këshilla ose për t’i parë gjërat ashtu siç do t’i donte Perëndia? Ky është thashethem. Mësoni diçka interesante për një person dhe dëshironi ta ndani atë me dikë tjetër pa i kërkuar më parë leje atij personi, si ndihet për këtë ose nëse është e vërtetë? Ky është thashethem. Duke ritreguar një histori të diçkaje që ju ka ndodhur, por vendosni t’i shtrembëroni pak faktet apo të fokusoheni vetëm në aspektet negative të dikujt tjetër për ta bërë veten të dukeni më të mirë? Ky është thashethem.

Ndërsa të kërkosh këshilla ose të ndash histori argëtuese me miqtë është dicka e mirë, thashethemet janë të këqija, sepse zakonisht përfshijnë të thënit e diçkaje që mund të lëndojë dikë tjetër – pavarësisht nëse ata janë pranë për ta dëgjuar apo jo. Dhënia e fëmijëve shembuj realistë, personalë se si mund të duken thashethemet dhe se si mund të lëndojnë të tjerët, është e rëndësishme për t’i ndihmuar fëmijët të shmangin thashethemet dhe ta njohin atë në botën përreth tyre. Kur u flisni fëmijëve për thashethemet, mos kini frikë të tregoni rastet që mund të keni përfolur aksidentalisht ose jeni përfolur, dhe se si kjo ju ka bërë të ndiheni apo si ka lënduar të tjerët.

2. Mësojini fëmijët se si të kërkojnë këshilla pa bërë thashetheme

Këshilla e dytë për t’i ndihmuar fëmijët të shmangin thashethemet është t’u mësoni fëmijëve se cila është diferenca mes asaj cka janë thashethemet dhe me se lidhet të kërkosh këshilla. Ndarja e ndjenjave me të tjerët, veçanërisht ato të vështira kur ndihemi të lënduar, është një pjesë e rëndësishme e të ndjerit të dashur, të dëgjuar dhe të mbështetur nga miqtë dhe familja. Fëmijët duhet të dinë se gjithmonë mund të flasin sinqerisht për konfliktin dhe ndjenjat e tyre, por dallimi qëndron në mënyrën se si fëmijët përdorin fjalët e tyre.

Kur u flisni fëmijëve për thashethemet, u thoni atyre se në vend që të thonë diçka të tillë si “Andrea është kaq i çuditshëm që ma ka marrë stilolapsin”, ata duhet të thonë “Kur Andrea më mori stilolapsin pa pyetur, më bëri të ndihem sikur ai nuk më respekton. Si duhet ta trajtoj këtë?”

Kërkojuni fëmijëve të dallojnë ndryshimin midis dy frazave, më pas diskutoni me ta se si mund të zgjedhin fjalë të dobishme gjatë konfliktit. Ju gjithashtu mund të lexoni Jakobin 1:19-20 me ta dhe të flisni rreth asaj se si duket të jesh “i ngadalshëm në të folur” kur mendojnë se i është bërë padrejtësi. Ju mund ta mësoni këtë varg me fëmijët dhe më pas të luteni me ta, duke i kërkuar Perëndisë që t’ju ndihmojë të dy të praktikoni të folurit e ngadaltë gjatë konfliktit, duke i ndihmuar fëmijët të shmangin tundimet e thashethemeve.

3. Mësoni të testoni qëllimin e zemrës

Këshilla e tretë për t’i ndihmuar fëmijët të shmangin thashethemet dhe të kuptojnë ndryshimin midis thashethemeve dhe ndarjes së ndjenjave, është t’u mësoni fëmijëve të testojnë qëllimin e zemrës së tyre përpara se të flasin. Për shembull, kur u flisni fëmijëve rreth thashethemeve, sfidojini që t’i bëjnë vetes pyetje si “A do të më ndihmojë ndarja e kësaj situate ta trajtoj problemin në një mënyrë që nderon Zotin?” ose “A do të më ndihmojë ndarja e kësaj situate të marr mbështetjen që më nevojitet për të zgjidhur konfliktin me personin dhe përfundimisht për ta ndërtuar atë person, apo do të më bëjë të ndihem më i justifikuar për ta ulur atë?” Nëse fëmijët nuk janë të sigurt se cili është ndryshimi midis të dyjave, drejtojini fëmijët tek Efesianëve 4:25-31, i cili e krahason bisedën me fjalë të këqija me atë që ndërton të tjerët. Sigurohuni që të testoni të kuptuarit e fëmijëve duke pyetur se çfarë do të thotë kjo përpara se të tregoni se si ata mund të zgjedhin fjalë që ndërtojnë të tjerët.


4. Praktikoni të shkoni tek njerëzit e duhur

E fundit, por jo më pak e rëndësishme, kur u flisni fëmijëve për thashethemet, është e rëndësishme t’i inkurajoni fëmijët të kërkojnë këshilla hyjnore nga njerëzit e duhur. Të flasësh me dikë që do t’ju ndihmojë të zgjidhni konfliktin në një mënyrë të perëndishme është një gjë e mirë dhe një nga mënyrat e shumta se si Perëndia na siguron urtësinë e Tij.

Për t’i ndihmuar fëmijët të shmangin thashethemet, bëni një listë me ta të njerëzve tek të cilët mund t’u besojnë të shkojnë për këshilla të shëndosha biblike. Si rregull, kjo listë duhet të jetë e vogël – e përbërë nga vetëm një ose dy persona që nuk do ta ndajnë situatën e tyre me të tjerët për të kufizuar përhapjen e më shumë thashethemeve. Mund të jetë joshëse për fëmijët që ta plotësojnë atë listë vetëm me miqtë ose shokët e tyre të klasës, por është e rëndësishme që të kërkojmë mendimin e atyre që janë më të mëdhenj dhe më të mençur se ata gjithashtu kur kërkojmë këshilla të mira. Për ta bërë këtë, nxitini fëmijët të zgjedhin një ose dy miq të cilëve u besojnë dhe më pas të shtojnë një ose dy të rritur që do të jenë dëgjues të mirë dhe t’i drejtojnë në rrugën e Zotit në listën e tyre gjithashtu – si prindërit, mësuesit e shkollës së së dielës. Për t’i ndihmuar ata të kufizojnë se kush do të ishte një zgjedhje e mirë, kërkojuni të mendojnë për njerëzit që u besojnë mjaftueshëm për të qenë të sinqertë kur ndihen fajtorë për një gabim ose vepër të keqe. Një frazë kyçe për t’u mbajtur mend është “këshilla e mirë ka nevojë për fakte të mira”, dhe ato fakte të mira vijnë vetëm kur jemi të sinqertë për të gjithë situatën.

Së fundi, sigurohuni që t’u kujtoni fëmijëve se nuk konsiderohet kurrë e gabuar ose thashethem për të ndarë për një konflikt serioz, siç është abuzimi. Duke ndarë atë që ndodhi me të rritur ose autoritete të besueshme, nxjerrja në dritë e këtyre mëkateve është mënyra se si sigurohemi që fëmija të marrë ndihmën që i nevojitet.

Të flasësh me fëmijët rreth thashethemit, t’i ndihmosh ata ta njohin atë tek vetja dhe të tjerët duke u mësuar fëmijëve se çfarë është thashethemi dhe çfarë është perëndishmëria, është çelësi për t’i ndihmuar fëmijët të shmangin thashethemet në jetën e tyre dhe dëmin që mund të shkaktojë. Mos lejoni që tundimi i thashethemeve të depërtojë në familjen tuaj. Le të përdorim gjuhën tonë për paqebërjen këtë vit; duke ndihmuar në trajtimin e konflikteve, në vend që t’i lejojmë ato të shpërthejnë edhe më shumë.

Nga: Teach Kids Articles

Copyrights: Child Evangelism Fellowship Inc ©

Të drejtat e autorit: Bashkësia e Ungjillizimit të Fëmijëve të Shqipërisë

For English, please follow the link: https://www.cefonline.com/articles/teach-kids-articles/4-tips-for-helping-kids-avoid-gossip-cef//

Lini një koment

Your email address will not be published.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Abonohuni me email

Merrni njoftime tona për aktivitetet dhe postimet e reja.