Libri I cudirave

50 L

Ky liber I pergjiget pyetjeve te femijeve. Tregimet e ilustruara Biblike, vargjet dhe aktivietet japin pergjigje te drejtperdrejta dhe I drejtojne femijet per tek Perendia, I cili i do ata.