Katër hapa se si munden prindërit t’i mësojnë fëmijëve kuptimin e vërtetë të Pashkës

Në besimin e Krishterë, festa e Pashkës është një nga festat më kryesore. Në fakt Pashka në vetvete është një histori që në shikim të parë është e

Read More