• Kreu
  • /
  • Shop
  • /
  • Fëmijët e Vegjël Mund të Njohin Perëndinë Nëpërmjet Birit të Tij

Fëmijët e Vegjël Mund të Njohin Perëndinë Nëpërmjet Birit të Tij

300 L

Category:

Ky është një libër që perbehet nga gjashtë mësime që ndihmojnë fëmijët e vegjël të njohin Perëndinë, që dërgoi Birin e Tij, Jezusin, në tokë. Gjithashtu vjen i shoqeruar me materialet shtesë(…)

Gjashtë mësimet janë keto:
1. Jezusi, Shpëtimtari i Premtuar, Lindi
2. Barinjtë Shohin Jezusin
3. Dijetarët Adhurojnë Mbretin Shpëtimtar
4. Djali Jezus Rritet
5 Jezusi Fillon Punën e Tij
6. Mateu dhe Miqtë e tij Takojnë Jezusin