• Kreu
  • /
  • Shop
  • /
  • Fëmijët e Vegjël Mund të Njohin Perëndinë Nëpërmjet Premtimeve të Tij

Fëmijët e Vegjël Mund të Njohin Perëndinë Nëpërmjet Premtimeve të Tij

300 L

Category:

Ky është një libër që perbehet nga gjashtë mësime që ndihmojnë fëmijët e vegjël të njohin Perëndinë, i cili i mban gjithmonë premtimet e Tij. Gjithashtu vjen i shoqeruar me materialet shtesë(…)

Gjashtë mësimet janë keto:
1. Perëndia ndihmon Noeun që të ndërtojë një arkë
2. Perëndia shpëton Noeun dhe familjen e tij
3. Perëndia bekon Abrahamin dhe Sarën me një djalë
4. Perëndia bekon Isakun me një bashkëshorte
5. Perëndia ndihmon Davidin që të fitojë mbi Goliathin
6. Perëndia ndihmon Davidin që të mbajë premtimin e tij