• Kreu
  • /
  • Shop
  • /
  • Fëmijët e Vegjël Mund të Njohin Perëndinë Nëpërmjet Krijimit

Fëmijët e Vegjël Mund të Njohin Perëndinë Nëpërmjet Krijimit

300 L

Category:

Ky është një libër që perbehet nga gjashtë mësime që ndihmojnë fëmijët e vegjël të njohin Perëndinë, i cili krijoi botë. Gjithashtu vjen i shoqeruar me materialet shtesë(…)

Gjashtë mësimet janë keto:
1. Perëndia krijon dritën, ujin, qiellin dhe ajrin 17 (ditët një dhe dy)
2. Perëndia krijon tokën dhe bimët (dita tre). 3. Perëndia krijon diellin, hënën, yjet, zogjtë dhe peshqit 33 (ditët katër dhe pesë)
4. Perëndia krijoi kafshët dhe njerëzit 41 (ditët gjashtë dhe shtatë)
5. Adami dhe Eva zgjedhin të mëkatojnë
6. Kaini dhe Abeli i japin dhurata Perëndisë