• Kreu
  • /
  • Shop
  • /
  • Fëmijët e Vegjël Mund të Njohin Perëndinë Nëpërmjet Shpëtimtarit

Fëmijët e Vegjël Mund të Njohin Perëndinë Nëpërmjet Shpëtimtarit

300 L

Category:

Ky është një libër që perbehet nga gjashtë mësime që ndihmojnë fëmijët e vegjël të njohin Perëndinë, siguroi një Shpëtimtar nëpërmjet Birit të Tij, Jezus. Gjithashtu vjen i shoqeruar me materialet shtesë(…)

Gjashtë mësimet janë keto:
1. Jezusi lavdërohet
2. Jezusi tradhtohet
3. Jezusi mohohet
4. Jezusi kryqëzohet
5. Jezusi ringjallet
6. Jezusi kthehet në qiell