Të gjitha llojet e ekraneve dixhitale po shfaqin vlerat e kësaj bote përpara fëmijëve me një ritëm që ndihet i pamundur për t’u vazhduar. Çfarë mund të bëjmë për të luftuar ndikimin e vlerave të dëmshme mediatike? Ne mund t’i mësojmë fëmijët tanë t’i njohin këto udhërrëfyesit jo të shëndetshëm dhe t’i fuqizojmë ata të praktikojnë aftësi dalluese për të kuptuar se çfarë është e mirë dhe e vërtetë dhe çfarë nuk është.

Le të fillojmë duke i zbërthyer vlerat e dëmshme të medias në katër kategori dhe si mund t’i mësoni fëmijët t’i njohin ato.

4 vlerat e dëmshme të medias

1. Materializmi

Kategoria e parë është materializmi, ose në gjuhën e fëmijëve, “dashuria për gjërat”. Materializmi është kudo në media, ndërkohë që shoqëria pëlqen t’i bëjë fëmijët (dhe të rriturit) të ndihen sikur nuk kanë mjaftueshëm, se jeta do të jetë më e mirë kur ata marrin “atë gjë” ose që më shumë njerëz do t’i respektojnë për pasuritë e tyre.

Për t’i ndihmuar fëmijët të kuptojnë materializmin dhe atë që mendon Perëndia për të, rishikoni kapitullin 12 të Lukës, ku Bibla flet për lakminë dhe gjërat në të cilat konsiston jeta në vend të zotërimeve. Ato gjëra janë marrja e jetës së përjetshme, puna për mbretërinë e Perëndisë këtu në tokë, kujdesi për të tjerët dhe grumbullimi i thesareve në Qiell. Për t’u kujtuar fëmijëve këtë, planifikoni aktivitete për t’i ndihmuar fëmijët të mësojnë se si të ndajnë gjërat e tyre. Ju gjithashtu mund të përvetësoni thënien, “ato janë thjesht gjëra” për të ndihmuar në dallimin e rëndësisë së zotërimeve me rëndësinë më të madhe që kanë njerëzit, marrëdhëniet, besimi dhe shërbimi.

2. Amoralizmi

Një vlerë tjetër e dëmshme mediatike për t’i ndihmuar fëmijët të njohin, është amoralizmi, ose mungesa e ligjit të Zotit. Lërini fëmijët të rendisin gjërat që media i portretizon si të mira, por që Zoti i quan të këqija. Edhe shfaqjet e vlerësuara me PG (kujdes prindëror) i kanë këto. Disa shembuj janë adhurimi i natyrës, magjia, dhuna, rebelimi kundër prindërve dhe autoriteteve të tjera dhe përmbajtje të papërshtatshme seksuale.

Edhe pse të gjithë njerëzit janë të barabartë, jo të gjitha mendimet, vlerat dhe botëkuptimet janë të barabarta, ndërkohë që ligji moral i Zotit u krijua për të na mbrojtur dhe nderuar të tjerët. Mediat shpesh i portretizojnë gjërat e liga si të mira vetëm sepse kanë ndikim në këtë moment, por këto gjëra shpesh mund të dëmtojnë të tjerët, veten ose marrëdhënien tonë me Zotin. Është e rëndësishme që fëmijët të mësojnë të dallojnë të keqen ashtu siç është dhe të shohin të vërtetën kur media e quan të mirë çdo gjë jashtë ligjit të Perëndisë.

3. Egoizmi

Një vlerë e tretë e dëmshme mediatike për t’i ndihmuar fëmijët të njohin është egoizmi dhe egocentrizmi, ose adhurimi i “vetes” – sikur bota duhet të rrotullohet rreth vetes dhe asaj që ne si individë duam. Megjithëse besimi është i mirë, ekziston një filozofi “besoni në veten tuaj” që mund të jetë e dëmshme kur ai besim te vetja zëvendëson besimin në mençurinë e Perëndisë. Bibla thotë se zemra e njeriut – mendja, vullneti dhe emocionet tona – është egoiste, mashtruese dhe e ligë. Pra, jo, mos ndiqni zemrën tuaj, fëmijë; do t’ju çojë në drejtimin e gabuar! Filipianëve 2 na thotë të përqendrohemi në inkurajimin e të tjerëve, të jemi vetëmohues dhe t’i konsiderojmë të tjerët më të rëndësishëm se ne dhe t’u shërbejmë të tjerëve përpara vetes. Të jetosh, të duash dhe të nderosh të tjerët në këtë mënyrë, siguron që ne të gjithë të kujdesemi dhe të mbështetemi dhe është një demonstrim i përulur se si na do Perëndia.

4. Kotësia

Vlera e katërt e dëmshme mediatike është kotësia dhe narcisizmi, ose adhurimi i bukurisë së jashtme. Mësojini fëmijët se atraktiviteti i vërtetë është rezultat i mirësisë, miqësisë, pastërtisë, qëndrimit pozitiv, fjalëve dhe veprimeve të zhytura në mendime, inteligjencës, vendosmërisë dhe konsideratës ndaj të tjerëve. Të rriturit mund të modelojnë theksin e Perëndisë për atraktivitetin e zemrës duke komplimentuar këto tipare te fëmijët, në vend që të komplimentojnë veshjen ose trupin me të cilin ka lindur.

Fjalët e urta 11:22 ka një analogji të madhe për këtë: “Si një unazë ari në feçkën e një derri, kështu është një grua e bukur që nuk ka mend.” Me fjalë të tjera, ju mund të jeni personi më tërheqës në botë, por nëse gjithçka që mendoni ose thoni është e pasjellshme, jo miqësore, e pavëmendshme, ankuese ose egoiste, nuk jeni më tërheqës. Pamja dhe ajo që është jashtë nuk kanë rëndësi – vetëm zemra dhe ajo që është brenda!

Si t’i ndihmojmë fëmijët të përdorin median për të mësuar vlerat hyjnore

Shpesh, edhe programet e kësaj bote për fëmijë do të kenë një mesazh të rëndësishëm moral ose vetëmohues për t’u konsideruar si një shfaqje miqësore me familjen, ndërkohë që ende hedhin një ose më shumë nga elementët amoralë të renditur më sipër. Meqenëse e mira tejkalon të keqen, si prindër dhe të rritur, ne e tolerojmë atë dhe nënvlerësojmë ndikimin që të dy elementët mund të kenë te fëmijët. Por si mund t’i ndihmoni fëmijët të përdorin median për të mësuar ato vlera të mira mbi të këqijat?

Bëni një përmbledhje pas shfaqjeve apo filmave apo postimeve që fëmijët shohin dhe pyetini nëse kanë parë diçka materialiste, amorale, egoiste ose lartësuese të bukurisë së jashtme. Më pas, flisni për atë që vunë re në të që ishte e mirë dhe krahasojini të dyja – duke tërhequr vëmendjen se si vlerat e mira dhe të këqija i bënë të ndihen. Kjo metodë është veçanërisht efektive kur u ofroni fëmijëve media që promovojnë vlerat hyjnore dhe më pas i pyet se si u ndjenë në krahasim me llojin tjetër të shfaqjes. Ekziston një pjesë e trurit që do të thotë “Më pëlqeu shumë ai argëtim”, ndërsa ka një pjesë tjetër të trurit që mund të ketë një ndjenjë të pakëndshme për errësirën e përjetuar. Shpjegoni se sa më shumë e shpërfillim atë ndjenjë ankthi, aq më shumë e ngurtësojmë zemrën tonë ndaj Shpirtit të Shenjtë, derisa arrijmë në pikën ku nuk mund ta dëgjojmë fare Perëndinë duke na pëshpëritur.

Burimet e CEF mund të ndihmojnë

Nëse dëshironi të keni akses në një shumëllojshmëri të gjerë mediash hyjnore të përshtatshme për fëmijët, Child Evangelism Fellowship mund të ndihmojë. Ju mund të gjeni histori të dobishme të heronjve të krishterë, heronjve të Biblës dhe këngëve në kanalin CEF në YouTube. Thjesht shkoni në YouTube dhe kërkoni për “U-Nite Kids”, ose klikoni më poshtë për të gjetur disa sezone të TV Club News, Good News Radio dhe përmbajtje të tjera të dobishme që i ndihmojnë fëmijët të mësojnë Fjalën e Perëndisë.

Nga: CEF podcast Teach Kids

Copyrights: Child Evangelism Fellowship Inc ©

Të drejtat e autorit: Bashkësia e Ungjillizimit të Fëmijëve të Shqipërisë

For English, please click below:

Lini një koment

Your email address will not be published.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Abonohuni me email

Merrni njoftime tona për aktivitetet dhe postimet e reja.