Fëmijëve u pëlqen të dëgjojnë histori pasi ato i argëtojnë dhe ndezin imagjinatën. Librat e tregimeve biblike janë të shumta, por a po përfitojmë plotësisht nga qëllimi i Perëndisë për regjistrimin e këtyre ngjarjeve?

Sa më gjatë që studioj Biblën, aq më shumë habitem sesi plani i shpëtimit paraqitet në të gjithë Shkrimin. Dhe pastaj ka kaq shumë mësime dishepullimi sa nuk mund t'i përdorim gjatë gjithë jetës. Kur lexojmë tregime biblike me fëmijët, mund të tërhiqemi nga tregimi dhe më pas në fund, kur përpiqemi të flasim për atë që mund të mësojmë nga tregimi, interesi i fëmijës bie.

Këtu janë katër këshilla se si mund t'u mësoni fëmijëve mësime të rëndësishme pa dhënë aplikimin në fund të tregimit.

Së pari, lutuni që Fryma e Shenjtë t'ju udhëheqë dhe jinni të vëmendshëm ndaj zërit të Perëndisë. Mësimi standard dhe më i dukshëm që mund të mësohet nga një histori mund të mos bëhet në mënyrën e duhur për ju dhe fëmijën tuaj ndonjëherë. Shpesh ne duam që thjesht ta lexojmë tregimin në mënyrë që të mund ta fusim fëmijën në shtrat që të flejë ose të kalojmë te puna tjetër e rradhës, kështu që harrojmë të lutemi që kjo kohë të jetë maksimale në efektivitetin e saj. Asnjë sasi planifikimi nuk mund të zëvendësojë dëgjimin e Frymës së Shenjtë.

Së dyti, mbani parasysh si fëmija juaj po përballet aktualisht në jetë dhe se Perëndia mund t'i flasë atij drejtpërdrejt për këtë. Sa herë si të rritur, kur lexojmë Fjalën e Perëndisë, gjejmë saktësisht atë që na nevojitet në një ditë të caktuar? Ndani me fëmijën tuaj këtë përvojë dhe kjo mund të jetë e vërtetë edhe për të. Kur ai sheh se si vepron Perëndia në këtë mënyrë, ai fillon të presë me padurim një jetë përkushtimi personal dhe të përditshëm të dëgjimit nga Perëndia nëpërmjet Fjalës së Tij. Shpesh ne duam ta përfundojmë tregimin dhe të themi "ja kjo ishte" në vend që t'i bëjmë pyetje fëmijës për të parë nëse Perëndia po i flet diçka në zemër.

Së treti, kërkoni vende në histori ku mund të përfshini elementet e mesazhit të ungjillit. Këta elementë të ungjillit janë dashuria e Perëndisë, mëkati që na ndan nga marrëdhënia me Perëndinë, Jezusi e kapërcen atë ndarje dhe nevoja jonë për t'u përgjigjur dhe për të vendosur ta ndjekim Atë.

Për shembull, në historinë e arkës së Noeut, Perëndia i krijoi njerëzit sipas shëmbëlltyrës së Tij për të bërë gjëra të mrekullueshme. (Ky është karakteri dhe dashuria e Zotit.)
Mëkati i njerëzve theu zemrën e Perëndisë dhe shkatërroi marrëdhënien. (Ky është elementi i mëkatit.)
Perëndia siguroi një mënyrë që ata të shpëtoheshin, sigurisht në arkë. Ky është elementi i ungjillit i Perëndisë që siguron shpëtimin, nëpërmjet Jezusit.
Përgjigja e Noeut lejoi shpëtimin e tij. (Ky është elementi i ungjillit i nevojës sonë për t'u përgjigjur.)
A e shihni figurën e ungjillit në atë histori? Është pothuajse në çdo histori në Bibël! Edhe fëmijët e shpëtuar duhet ta dëgjojnë ungjillin të ilustruar sa më shumë që të jetë e mundur.

Së katërti, për fëmijën e shpëtuar, identifikoni në tregim një parim jetese të krishterë që mund të ilustrohet një ose më shumë herë. Për shembull, në historinë e Noeut, kishte furnizim të Perëndisë herë pas here në rrethana shumë të vështira. Nëse fëmijët me të cilët po lexoni nuk po kalojnë një kohë të vështirë, ekziston parimi i bindjes në përgjigjen e bindur të Noeut ndaj çdo detaji në udhëzimin e Perëndisë për të ndërtuar arkën. Ai bashkëpunoi me planin e Zotit dhe Zoti e përdori atë. Por ai ishte plotësisht i paaftë për të mbledhur kafshët, kështu që Perëndia e bëri këtë pa ndihmën e tij. Ekziston parimi i besimit te Zoti për atë që duket e pamundur.

Bëni aplikimin e jetës gjatë tregimit, jo në fund. Nëse parimi mund të ilustrohet më shumë se një herë në histori, ndaloni dhe pyesni fëmijën tuaj nëse e sheh atë që sapo bëri Perëndia dhe mund ta bëjë vetë aplikimin. Bonusi i shtuar është se ndalimi për të diskutuar histori do të ndërtojë marrëdhënien tuaj me fëmijët.

Për një trajnim të mirë se si të nxirrni elemente të ungjillit dhe parimet e dishepullizimit në tregime, kontaktoni me BUFSH.

Shpresoj që kjo t'ju ndihmojë të përfitoni sa më shumë nga çdo tregim biblik me fëmijët e dashur që Zoti ju ka dhënë privilegjin për të ndikuar.

Nga: Lydia Kaiser

Copyrights: Child Evangelism Fellowship Inc ©

Të drejtat e autorit: Bashkësia e Ungjillizimit të Fëmijëve të Shqipërisë.

For English, please follow the link:
https://www.cefonline.com/articles/teach-kids-articles/stories-with-a-purpose/

Lini një koment

Your email address will not be published.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Abonohuni me email

Merrni njoftime tona për aktivitetet dhe postimet e reja.