Bota

400 L

Ky është një libër që perbehet nga dymbëdhjetë mësime biblike që mësojnë se si të jesh në botë po jo i botës. Gjithashtu vjen i shoqeruar me materialet shtesë(…)

Dymbëdhjetë mësimet  janë këto:
1. Si u gjendëm në këtë botë? (1)
2. Si u gjendëm në këtë botë? (2)
3. Çfarë është keq në këtë botë? (1)
4. Çfarë është keq në këtë botë? (2)
5. Ku je në këtë botë? (1)
6. Ku je në këtë botë (2)
7. Në botë por jo nga bota (1)
8. Në botë por jo nga bota (2)
9. Kush ka të drejtë në këtë botë? (1)
10. Kush ka të drejtë në këtë botë? (2)
11. Pse jam në këtë botë?
12. Ku duhet të shkoj në këtë botë?