Të ndjekësh Jezusin

400 L

Ky është një libër që perbehet nga dymbëdhjetë mësime biblike që mësojnë se si të jesh një ndjekës i vërtetë i Jezus Krishtit. Gjithashtu vjen i shoqeruar me materialet shtesë(…)

Dymbëdhjetë mësimet janë keto:
1. Pse të ndjekësh Jezusin?
2. Pjetri – I Ndryshuar Përgjithmonë
3. Pjetri – Dështimet dhe Fitoret
4. Gjoni – Një Ndjekës i Përkushtuar
5. Gjoni – Të Presësh me Shpresë
6. Juda – Të Ndjekësh me Shtirje
7. Juda – Drejt Shkatërrimit
8. Andrea – Të Sjellësh të Tjerët tek Jezusi
9. Andrea – Të Ndash Mesazhin
10. Maria – E Çliruar nga Mëkati
11. Maria – E Fuqizuar për të Shërbyer
12. Të Jesh një Ndjekës i Vërtetë