Ushtari i Krishterë

400 L

Ky është një libër që perbehet nga dymbëdhjetë mësime biblike me mësime për të ndihmuar adoleshentët të luftojnë betejën frymërore dhe të jenë fitimtarë. Gjithashtu vjen i shoqeruar me materialet shtesë(…)

Dymbëdhjetë mësimet janë keto:
Beteja
1. Lufta Shpirtërore
2. Strategjia e Armikut
3. Të hysh në ushtri
4. Gati për betejë
Armatimi
5. Brezi i së vërtetës
6. Parzmorja e drejtësisë
7. Këpucët e ungjillit të paqes
8. Mburoja e besimit
9. Përkrenarja e shpëtimit
10. Shpata e Frymës
11. Gjithmonë duke u lutur
12. Nxitja përfundimtare