Rruga e Perëndisë

400 L

Ky është një libër që perbehet nga dymbëdhjetë mësime biblike që mësojnë se si të njohësh Perëndinë dhe të jetosh ashtu si dëshiron Ai. Gjithashtu vjen i shoqeruar me materialet shtesë(…)

Dymbëdhjetë mësimet janë keto:
1. Perëndia i Vërtetë
2. Pengesat dhe Bekimet
3. Ura e Shpëtimit
4. Shfajësimi
Duke jetuar sipas Rrugës së Perëndisë
5. Koha e Qetë
6. Fryti i Frymës
7. Autoriteti
8. Zotërimet
9. Morali
10. Koha
Nxitja Përfundimtare
11. Zgjidh Rrugën e Perëndisë
12. Besoji Perëndisë gjatë Rrugës