Perëndia Thotë

400 L

Ky është një libër që perbehet nga dymbëdhjetë studime biblike me mësime mbi Biblën, 10 urdhërimet dhe personin dhe veprën e Jezus Krishtit. Gjithashtu vjen i shoqeruar me materialet shtesë(…)

Dymbëdhjetë studimet janë keto:
Perëndia thotë, “Kjo është Fjala Ime”
1. Pse ta studiosh Biblën?
2. Si ta studiosh Biblën
Perëndia thotë, “Këto janë standardet e mia”
3. Urdhërimi i parë dhe i dytë
4. Urdhërimi i tretë dhe i katërt
5. Urdhërimi i pestë, i gjashtë, i shtatë
6. Urdhërimi i tetë, nëntë, e i dhjetë
Perëndia thotë, “Krishti është përgjigja”
7. Hyjnia e Tij
8. Jeta e Tij
9. Vdekja e Tij
10. Ringjallja e Tij
Perëndia thotë, “Cili është reagimi juaj?”
11. A je i shpëtuar?
12. A je duke u rritur?